• هتل بالی کویر مصر 3 ستاره

اصفهان- کویر مصر- خور و بیابانک- میدان ایثارگران- بلوار فاطمی- هتل بالی

 • هتل سنتی تی دا کویر مصر 3 ستاره

استان اصفهان-شهرستان خور و بیابانک-روستای مصر-روستای فرحزاد-پلاک 1-هتل تی دا

 • اقامتگاه بوم گردی خانه مازیار کویر مصر (آتشونی)

استان اصفهان-شهر نائین-خور و بیابانک-روستای گرمه- پلاک 194- کد پستی 8366164511

 • هتل یه تا کویر مصر

استان اصفهان-شهرستان خور و بیابانک-روستای بیاضه-هتل یه تا کویر مصر

 • اقامتگاه بوم گردی بیراهه کویر مصر

استان اصفهان – 55 کیلومتری شمال شهر خور – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی ساحل کویر کویر مصر

استان اصفهان – 58 کیلومتری شمال خور و بیابانک – روستای فرحزاد

 • اقامتگاه بوم گردی گندمزار کویر مصر

استان اصفهان – 58 کیلومتری شمال شهر خور و بیابانک – روستای فرحزاد

 • اقامتگاه بوم گردی مهرگان

خور و بیابانک – روستای مهرجان

 • اقامتگاه بوم گردی خاطره

خور و بیابانک – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی باجون

خور و بیابانک – روستای نصرآباد

 • اقامتگاه بوم گردی حوض حاجی

خور و بیابانک – روستای مهرجان

 • اقامتگاه بوم گردی ناصریه

خور – خیابان کاشانی

 • اقامتگاه بوم گردی باباحسین

خور- میدان امام – کوچه فخرآرایی

 • اقامگاه بوم گردی اسکندر

جندق-کوچه پشت قلعه

 • اقامتگاه بوم گردی تلار

خور و بیابانک – روستای نیشابور

 • اقامتگاه بوم گردی براتی

خور و بیابانک – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی عمو حسن

جندق – روستای هد

 • اقامتگاه بوم گردی هفتومان

خور و بیابانک – روستای هفتومان

 • اقامتگاه بوم گردی شن زار

خور و بیابانک – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی نگارین

خور – خیابان کاشانی – کوچه شهید یغمائی

 • اقامتگاه بوم گردی افضل ۲

خور و بیابانک – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی بار انداز ۲

خور و بیابانک – روستای فرحزاد

 • اقامتگاه بوم گردی آرسون

خور – مزرعه کوره گز

 • اقامتگاه بوم گردی قافله کویر

خو ر- کوچه مسجد امام حسن

 • اقامتگاه بوم گردی مهرجان

خور و بیابانک – روستای مهرجان

 • اقامتگاه بوم گردی شب چره

خور و بیابانک – روستای نیشابور

 • اقامتگاه بوم گردی افضل ۱

خور و بیابانک – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی ساحل کویر

خور و بیابانک – روستای فرحزاد

 • اقامتگاه بوم گردی کاریز مصر

خور و بیابانک – روستای مصر

 • اقامتگاه بوم گردی فانوس کویر

خور و بیابانک – روستای نصرآباد

 • اقامتگاه بوم گردی هد

جندق – روستای هد

 • اقامتگاه بوم گردی جندق

جندق – داخل قلعه

 • اقامتگاه بوم گردی بار انداز ۱

خوروبیابانک – روستای فرحزاد

 • اقامتگاه بوم گردی آتشونی

خوروبیابانک – روستای گرمه

 • اقامتگاه بوم گردی ترند

کویر مصر(اصفهان) ،خور بیابانک خیابان طالقانی کوچه شهید ایزدی اقامتگاه ترند

 • اقامتگاه عمو نوروز

کویر مصر در خور و بیابانک

 • خانه علی ابراهیم

 • اقامتگاه عزیز گرمه

 • اقامتگاه سنتی قافله کویر

 • مهمانسرای رباط انارک

 • اقامتگاه شب چره، روستای نیشابور