صفحه اصلی اجاره ویلا در کردان یک روزه ارزان

نمایش دادن همه 47 نتیجه

نمایش ستون کناری

اجاره ویلا 2 خوابه استخردار در کردان کد 103

کد ویلا : KORDAN103
130 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.100.000 تومان
1,100,000 تومان

اجاره ویلا 2 خوابه ارزان در کردان کد 104

کد ویلا : KORDAN104
110 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره ویلا 5 خوابه در کردان با استخر آبگرم کد 107

کد ویلا : KORDAN107
400 متر
5 خوابه
2 طبقه
14 نفر
اجاره روزانه از 1.900.000 تومان
1,900,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه استخردار در کردان کد 108

کد ویلا : KORDAN108
300 متر
3 خوابه
2 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 1.600.000 تومان
1,600,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه شیک در کردان کد 111

کد ویلا : KORDAN111
270 متر
3 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.700.000 تومان
1,700,000 تومان

اجاره ویلا 2 خوابه شیک کردان با استخر سرپوشیده کد 112

کد ویلا : KORDAN112
380 متر
2 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.600.000 تومان
1,600,000 تومان

اجاره ویلا چهار خوابه سوپر لوکس در کردان کد 114

کد ویلا : KORDAN114
550
4 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.900.000 تومان
1,900,000 تومان

اجاره ویلا دو خوابه استخردار در کردان کد 116

کد ویلا : KORDAN116
180 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.400.000 تومان
1,400,000 تومان

اجاره ویلا دو خوابه شیک در کردان کد 118

کد ویلا : KORDAN118
240 متر
2 خوابه
1 طبقه
13 نفر
اجاره روزانه از 1.900.000 تومان
1,900,000 تومان

اجاره ویلای دو خوابه ارزان در کردان کد 120

کد ویلا : KORDAN120
110 متر
2 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره ویلا دو خوابه با استخر سرپوشیده در کردان کد 122

کد ویلا : KORDAN122
150 متر
2 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1.400.000 تومان
1,400,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان کد 123

کد ویلا : KORDAN123
100 متر
2 خوابه
1 طبقه
15 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

ویلا 2 خواب شیک در کردان (استخردار ) کد 127

کد ویلا : KORDAN127
110 متر
2 خوابه
2 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه لاکچری استخردار در کردان کد 128

کد ویلا : KORDAN128
210 متر
3 خوابه
2 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب با استخر آبگرم کردان کد 131

کد ویلا : KORDAN131
110 متر
2 خوابه
1 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب استخردار ارزان در کردان کد 132

کد ویلا : KORDAN132
100 متر
2 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان ( استخر سرپوشیده ) کد 133

کد ویلا : KORDAN133
170 متر
2 خوابه
2 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.500.000 تومان
1,500,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک استخردار در کردان کد 134

کد ویلا : KORDAN134
120 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.400.000 تومان
1,400,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب استخردار در کردان کد 135

کد ویلا : KORDAN135
130 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره ویلا دو خواب شیک در کردان ( استخردار ) کد 137

کد ویلا : KORDAN137
100 متر
2 خوابه
1 طبقه
5 نفر
اجاره روزانه از 1.100.000 تومان
1,100,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب در کردان کد 138

کد ویلا : KORDAN138
130 متر
2 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره سوئیت در کردان کد 139

کد ویلا : KORDAN139
50 متر
1 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 600.000 تومان
600,000 تومان

اجاره ویلا 2 خوابه استخردار در کردان کد 141

کد ویلا : KORDAN141
120 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.300.000 تومان
1,300,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان کد 142

کد ویلا : KORDAN142
100 متر
1 خوابه
1 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 1.100.000 تومان
1,100,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب در کردان ( استخر روباز ) کد 143

کد ویلا : KORDAN143
100 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.100.000 تومان
1,100,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب ارزان در کردان ( استخردار ) کد 144

کد ویلا : KORDAN144
80 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب بزرگ در کردان ( استخردار ) کد 145

کد ویلا : KORDAN145
180 متر
2 خوابه
1 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.700.000 تومان
1,700,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب در کردان ( استخردار ) کد 147

کد ویلا : KORDAN147
100 متر
2 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان ( استخر آبگرم ) کد 148

کد ویلا : KORDAN148
180 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

ویلای 4 خواب استخردار در کردان کد 149

کد ویلا : KORDAN149
300 متر
4 خوابه
2 طبقه
12 نفر
اجاره روزانه از 1.000.000 تومان
1,000,000 تومان

اجاره ویلای سه خواب شیک در کردان کد 150

کد ویلا : KORDAN150
160 متر
3 خوابه
1 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 2.700.000 تومان
2,700,000 تومان

اجاره ویلای 3 خواب استخردار در کردان کد 153

کد ویلا : KORDAN153
200 متر
3 خوابه
2 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا یکخواب ارزان در کردان کد 154

کد ویلا : KORDAN154
80 متر
1 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 670.000 تومان
670,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان کد 155

کد ویلا : KORDAN155
80 متر
2 خوابه
1 طبقه
7 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

ویلای 2 خواب در کردان ( استخردار ) کد 156

کد ویلا : KORDAN156
110 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره سوئیت استخردار در کردان کد 157

کد ویلا : KORDAN157
90 متر
1 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 800.000 تومان
800,000 تومان

اجاره ویلای استخردار 2 خواب در کردان کد 158

کد ویلا : KORDAN158
150 متر
2 خوابه
1 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره سوئیت یکخواب ارزان در کردان کد 159

کد ویلا : KORDAN159
90 متر
1 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 500.000 تومان
500,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک استخردار در کردان کد 160

کد ویلا : KORDAN160
500 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.550.000 تومان
1,550,000 تومان

اجاره ویلای 2 خواب شیک در کردان ( استخر روباز ) کد 161

کد ویلا : KORDAN161
90 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.400.000 تومان
1,400,000 تومان

اجاره ویلا یکخواب شیک استخردار در کردان کد 164

کد ویلا : KORDAN164
90 متر
1 خوابه
1 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا یکخوابه ارزان استخردار در کردان کد 166

کد ویلا : KORDAN166
100 متر
1 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 900.000 تومان
900,000 تومان

اجاره ویلا 3 خواب شیک در کردان ( استخر آبگرم ) کد 168

کد ویلا : KORDAN168
140 متر
3 خوابه
1 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.500.000 تومان
1,500,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب استخردار در کردان کد 169

کد ویلا : KORDAN169
90 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان ( استخر دار ) کد 170

کد ویلا : KORDAN170
110 متر
2 خوابه
1 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان

اجاره ویلا 2 خواب شیک در کردان کد 172

کد ویلا : KORDAN172
180 متر
2 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 1.800.000 تومان
1,800,000 تومان

اجاره ویلا یکخواب شیک در کردان ( استخردار ) کد 173

کد ویلا : KORDAN173
110 متر
1 خوابه
1 طبقه
5 نفر
اجاره روزانه از 1.200.000 تومان
1,200,000 تومان