صفحه اصلی اجاره ویلا استخر دار در نوشهر

نمایش دادن همه 17 نتیجه

نمایش ستون کناری

اجاره ویلا 1 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV001
100 متر
1 خوابه
1 طبقه
5 نفر
اجاره روزانه از 350.000 تومان
350,000 تومان

اجاره ویلا 4 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV002
500 متر
4 خوابه
3 طبقه
13 نفر
اجاره روزانه از 1،600،000 تومان
1,600,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV003
200 متر
3 خوابه
2 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 900.000 تومان
900,000 تومان

اجاره ویلا 2 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV004
120 متر
2 خوابه
2 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 450،000 تومان
450,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV005
200 متر
3 خوابه
2 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 750،000 تومان
750,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (جنگلی)

کد ویلا : NV006
220 متر
3 خوابه
2 طبقه
5 نفر
اجاره روزانه از 550،000 تومان
550,000 تومان

اجاره ویلا 5 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV007
350 متر
5 خوابه
2 طبقه
12 نفر
اجاره روزانه از 950،000 تومان
950,000 تومان

اجاره ویلا 4 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV008
400 متر
4 خوابه
2 طبقه
9 نفر
اجاره روزانه از 950،000 تومان
950,000 تومان

اجاره ویلا 2 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV009
400 متر
2 خوابه
2 طبقه
4 نفر
اجاره روزانه از 1،600،000 تومان
1,600,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV010
250 متر
3 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 650،000 تومان
650,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV011
260 متر
3 خوابه
2 طبقه
14 نفر
اجاره روزانه از 700.000 تومان
700,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV012
250 متر
3 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 750،000 تومان
750,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (ساحلی)

کد ویلا : NV013
220 متر
3 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 500،000 تومان
500,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : NV014
270 متر
3 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 800،000 تومان
800,000 تومان

اجاره ویلا 4 خوابه در نوشهر (ساحلی)

کد ویلا : NV015
300 متر
4 خوابه
2 طبقه
10 نفر
اجاره روزانه از 780.000 تومان
780,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (ساحلی)

کد ویلا : NV016
210 متر
3 خوابه
2 طبقه
8 نفر
اجاره روزانه از 500،000 تومان
500,000 تومان

اجاره ویلا 3 خوابه در نوشهر (استخردار)

کد ویلا : nv017
190 متر
2 خوابه
2 طبقه
6 نفر
اجاره روزانه از 600،000 تومان
600,000 تومان